Planning en Design

Nederlands English

Design

Onze ontwerpers bieden hoogwaardige en volledige ontwerpen, en zijn erop gericht uw projecten met stijl en detail tot leven te brengen. We bedenken, in samenspraak met de klant, mogelijke oplossingen voor de gegeven ruimte.

Wij van Bruinwood geloven dat we met geïntegreerde teams van ontwerpers onze klanten het beste kunnen bieden. We brengen ervaring, enthousiasme, en vindingrijkheid samen om het potentieel en de waarde van een project te optimaliseren. 

Onze diensten omvatten ruimtelijk ontwerp, kostenplanning, bouwvergunningsaanvragen, en visualisaties van het uiteindelijke ontwerp.

Diensten

Ontwerpen voor residentiële en commerciële projecten: In overleg met de klant komen we tot een duidelijk concept met veelbelovende oplossingen. We bieden dan verscheidende opties aan ruimtelijke indelingen.

Architecturale visualisatie: We kunnen 3D modellen maken om u een duidelijk idee te geven van hoe uw project eruit zal komen te zien.

Bouwvergunningen: Zodra we een uiteindelijke plattegrond en indeling vastgelegd hebben, kunnen we zorg dragen voor het aanvragen en procederen van bouwvergunningen.

Bouwtekeningen: Een set bouwtekeningen inclusief de uiteindelijke plattegrond zal ook gedetailleerde specificaties bevatten van timmerwerk, elektra, en sanitair. Deze kunnen voor de aanvraag van offertes gebruikt worden.

Bouwmanagement: We zullen zorg dragen dat het project volgens plan en specificaties uitgevoerd wordt, met inachtneming van de vastgelegde tijdsplanning. We zullen elke mogelijke aanpassing van het oorspronkelijke plan beoordelen en zo nodig inpassen in de planning.

Design

Our Designers will provide a high quality full service design that specializes in bringing to life your projects with style and fine details. We imagine new ways to solve any challenges involving clients in the creative process.

We at Bruinwood believe that working together in collaboration in integrated design teams will produce the best for our clients. Our work combines experience, enthusiasm and new ideas to add value and maximize a project’s potential.

Our services include initial planning, to layouts, building permits and final design renders.

Services

Residential & commercial building design development: Thought conversation with the client we define a clearly concept with promising design solutions. We present various floor plan options.

Architecture visualization: We will develop 3D models of your project helping you to have a clear idea of what your final project will look like.

Building plan submittal: Once we have the final floor plan, we prepare plans to submit to the city departments. We handle all communication with the various departments, until approval of the plans.  

Construction documents: The set will include the final floor plan as well as detailed shop drawings such as elevations, perspectives appliances and plumbing schedules etc.. You can use those documents for bids purposes.  

Construction administration services: We will insure that the project is being built according to the plans and specifications. We will review and follow any change of orders, respecting the established time schedule.

error: Content is protected !!